Punktid LogoPunktid Logo
Įtraukti į „Nasdaq“ biržą

Sąlygos

Punktid.lt internetinės parduotuvės naudojimo sąlygos

„Gamekeys OÜ“, registro kodas 12526262, Tornimäe 5, Talinas, Harju apskritis, 10145 (toliau „Gamekeys“) yra internetinės prekybos aplinkos www.punktid.lt ir jos versijų kitomis kalbomis (toliau – internetinė parduotuvė) savininkas ir operatorius.
Teisiniai santykiai tarp „Gamekeys“ ir internetinės parduotuvės naudotojų (įskaitant registruotus naudotojus ir lankytojus) grindžiami žemiau nurodytomis sąlygomis (toliau – naudojimo sąlygos). Naudojimosi sąlygos yra privalomos visiems internetinės parduotuvės naudotojams.

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Bet kokie teisiniai santykiai tarp šalių, kylantys naudojant internetinę parduotuvę, yra aiškinami remiantis Estijos prievolių teisės aktu, kitais Estijos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir sutartomis naudojimosi sąlygomis.

1.2. „Gamekeys“ pasilieka teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti naudojimo sąlygas, apie tai paskelbdamas pranešimą internetinės parduotuvės svetainėje.

2. Internetinės parduotuvės pobūdis (www.punktid.lt)

2.1. Internetinė parduotuvė yra „Gamekeys“ valdoma prekybos aplinka, siūlanti žaidimus, žaidimų korteles, dovanų korteles ir kodus (toliau – prekės) skaitmenine forma. Prekes gali įsigyti tiek registruoti naudotojai, tiek kiti internetinės parduotuvės lankytojai (toliau kartu – naudotojai).

2.2. „Gamekeys“ nėra prekių pardavėjas ir negali būti laikomas atsakingu už prekių kokybę ar realizavimą, o yra tik tarpininkas tarp pardavėjo ir prekės pirkėjo sudarant pirkimo-pardavimo sutartį. „Gamekeys“ nėra internetinėje parduotuvėje pateikiamų prekių savininkas, o tik tarpininkauja jas parduodant.

2.3. Prekes internetinėje parduotuvėje gali parduoti „Gamekeys“ sutartiniai partneriai (toliau – pardavėjai). Pirkimai internetinėje parduotuvėje sudaromi pirkimo-pardavimo sutarties, kurios šalys yra pardavėjas ir naudotojas, pagrindu.

2.4. Naudojimasis internetine parduotuve naudotojams yra nemokamas.

3. Paskyros registracija

3.1. Registruodamasis naudotojas per palaikomą socialinių tinklų platformą arba internetinę parduotuvę pateikia skaitmeninės registracijos paraišką (toliau – registracijos paraiška), kurioje nurodoma ši informacija:

a. vardas;
b. pageidaujamas slaptažodis;
c. elektroninio pašto adresas;
d. telefono numeris;
e. amžius;

3.2. Naudotojas registracijos paraiškoje patvirtina, kad yra susipažinęs su naudojimosi sąlygomis ir yra ne jaunesnis kaip 13 metų.

3.3. Registracijos paraiškos pagrindu naudotojui suteikiama naudotojo paskyra, skirta naudotis internetine parduotuve (toliau – paskyra). „Gamekeys“ informuoja naudotoją el. paštu apie paskyros sukūrimą.

3.4. Sukūręs paskyrą, naudotojas turi galimybę prisijungti prie paskyros įvesdamas savo naudotojo vardą ir slaptažodį.

3.5. Siekdamas apsaugoti paskyrą, naudotojas turi saugoti savo slaptažodį paslaptyje.

3.6. . „Gamekeys“ pasilieka teisę nepatvirtinti registracijos paraiškos ir nesukurti atitinkamos paskyros, nenurodydamas to priežasčių. „Gamekeys“ pasilieka teisę panaikinti naudotojo paskyrą ir ištrinti naudotoją bei visus su tuo naudotoju susijusius duomenis iš internetinės parduotuvės aplinkos, nenurodydamas to priežasčių ir be išankstinio įspėjimo.

4. Pasiūlymų publikavimas ir vėlesnis jų keitimas

4.1. „Gamekeys“ internetinėje parduotuvėje skelbia pardavėjų pasiūlymus (toliau – pasiūlymai). Pasiūlymuose turi būti nurodyta prekės kaina ir aprašymas.

4.2. Skelbdama pasiūlymus internetinėje parduotuvėje „Gamekeys“ netikrina prekių galiojimo ar kitų esminių savybių.

4.3. „Gamekeys“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ištrinti arba keisti pasiūlymus, nenurodydamas priežasčių.

5. Prekės kaina

5.1. Pasiūlyme nurodoma prekės kaina (toliau – kaina). Prekės kaina be PVM.

5.2. Prekių kainos gali keistis. Jei naudotojas už prekę sumokėjo iki naujos kainos nustatymo, bet iki prekės pristatymo naudotojui, taikoma kaina, galiojusi užsakymo vykdymo metu.

6. Prekių pirkimas

6.1. Norėdamas įsigyti prekę naudotojas (toliau – pirkėjas), turi pasirinkti internetinėje aplinkoje paskelbtą pasiūlymą, prekę įdėti į pirkinių krepšelį, įrašyti užsakymo įvykdymui reikalingą informaciją (pavardę, vardą, telefono numerį, el. pašto adresą), ir sumokėti už prekę (toliau – užsakymas).

6.2. „Gamekeys“ pasilieka teisę anuliuoti užsakymą iki jo pristatymo pardavėjui ir/ar įvykdymo, apie tai pranešant naudotojui ir grąžinant naudotojo sumokėtą sumą į naudotojo sąskaitą.

6.3. Pirkėjas, užbaigęs užsakymą, patvirtina, kad yra susipažinęs su internetinės parduotuvės naudojimosi sąlygomis ir yra ne jaunesnis kaip 13 metų.

6.4. Pirkėjas įsipareigoja pateikti tikslią informaciją užbaigdamas užsakymą. Nei „Gamekeys“, nei pardavėjas neatsako už neteisingą užsakymo įvykdymą ar neįvykdymą, nei už jokias pasekmes dėl pirkėjo pateiktos informacijos netikslumo.

6.5. Visos kainos internetinėje parduotuvėje nurodytos eurais.

7. Mokėjimas ir pinigų grąžinimas

7.1. Apmokėti užsakymus galima naudojantis internetinės parduotuvės aplinkoje nurodytais mokėjimo būdais. Prie užsakymo kainos gali būti pridėtas aptarnavimo mokestis pagal naudotojo ir banko kortelės ar kredito kortelės išdavėjo sudarytą sutartį.

7.2. Visi „Gamekeys“ pinigų grąžinimai naudotojui atliekami į tą pačią banko sąskaitą, iš kurios buvo apmokėtas užsakymas.


8. Pardavimo ir prekių pristatymo sutartis

8.1. Baigus vykdyti užsakymą ir sumokėjus už prekę, laikoma, kad pardavėjas ir pirkėjas sudarė pirkimo-pardavimo sutartį, kaip apibrėžta Prievolių teisės įstatyme ir naudojimo sąlygose nustatytomis sąlygomis (toliau – pirkimo-pardavimo sutartis).

8.2. Prekės pristatomos naudotojo elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip per dvi (2) darbo dienas nuo apmokėjimo gavimo. Pristatymo laikas priklauso nuo pardavėjo turimos prekės prieinamumo prekyboje:

a. būsena „yra prekyboje“ reiškia, kad prekė turi būti pristatyta naudotojo el. pašto adresu iš karto po užsakymo apmokėjimo;
b. statusas „prieinamas“ reiškia, kad prekė turi būti pristatyta esant pirmai galimybei (paprastai per dvi (2) darbo dienas).

8.3. Iš anksto užsakytos prekės pristatomos iš karto po jų pasirodymo prekyboje (tiksli pristatymo data priklauso nuo prekės platintojo nustatytos išleidimo datos ir transportavimo laiko).

8.4. „Gamekeys“ pristato prekę pirkėjui su pardavėjo kontaktiniais duomenimis (pavadinimu ir adresu) bei pardavėjo vardu išrašyta sąskaita faktūra.

9. Premijų sistema

9.1. naudotojai, susikūrę paskyrą internetinėje parduotuvėje, už pirkinius gali pelnyti premijos taškų, kuriuos galima panaudoti perkant ir/ar gaunant nuolaidas internetinėje parduotuvėje (toliau premijos taškai). Perkant vienas premijos taškas [●] yra lygus vienam euro centui.

9.2. Premijos taškai įskaitomi į naudotojo paskyrą už kiekvieną sėkmingai įvykdytą užsakymą, kuris nebuvo visiškai ar iš dalies apmokėtas naudojant premijos taškus.

9.3. Yra trys premijų taškų skaičiavimo lygiai:

a. „Bronzinis“ – jei bendra pirkinių suma per pastarąsias 365 dienas naudotojo sąskaitoje yra 50 – 200 eurų, už kiekvieną sėkmingai įvykdytą užsakymą į naudotojo sąskaitą įskaitomi premijos taškai, kurių suma lygi 1% užsakymo kainos;

b. „Sidabrinis“ – jei bendra pirkinių suma per pastarąsias 365 dienas naudotojo sąskaitoje yra 51 – 501 eurų, už kiekvieną sėkmingai įvykdytą užsakymą į naudotojo sąskaitą įskaitomi premijos taškai, kurių suma lygi 3% užsakymo kainos;

c. „Auksinis“ – jei bendra pirkinių suma per pastarąsias 365 dienas naudotojo sąskaitoje yra didesnė nei 501 euras, už kiekvieną sėkmingai įvykdytą užsakymą į naudotojo sąskaitą įskaitomi premijos taškai, kurių suma lygi 5% užsakymo kainos;

9.4. Į bendrą pirkinių sumą pagal 9.3 punktą taip pat įeina visi pirkimai, kuriuos naudotojas atliko naudodamasis registruotu el. pašto adresu prieš kurdamas paskyrą. Premijos taškai atgaline data į sąskaitą neįskaitomi.

9.5. Norint pelnyti premijos taškų, naudotojui nereikia prisijungti prie paskyros; tačiau užbaigdamas užsakymą naudotojas turi naudoti tą patį el. pašto adresą, kuris yra registruotas paskyroje.

9.6. Premijos taškų negalima reikalauti grynaisiais.

9.7. naudotojas negauna papildomų premijos taškų, jei:

a. už užsakymą visiškai arba iš dalies apmoka naudojant premijos taškus;

b. naudotojas, atlikdamas užsakymą, naudoja reklamos kredito kodą;

c. užsakymas atliekamas naudojant paskyroje neregistruotą elektroninio pašto adresą;

d. prekė neįtraukta į premijos taškų skyrimo sistemą.

10. Teisė atsisakyti paslaugos

10.1. „Gamekeys“ turi teisę atsisakyti sukurti naudotojui paskyrą ir/ar teikti naudotojui produktus. „Gamekeys“ gali atsisakyti teikti šią paslaugą naudotojui dėl šių, taip pat ir kitų priežasčių:

a. jei naudotojas bando piktybiškai paveikti, įsilaužti ar pakeisti internetinės parduotuvės veikimą arba kitaip jai pakenkti;

b. jei tai draudžia teismo sprendimas arba bet kuri kompetentinga nacionalinė institucija;

c. jei naudotojas pažeidžia mokėjimo sistemos taisykles, galiojančius teisės aktus, tarptautiniu mastu pripažintus principus ar gerą naudojimosi internetu praktiką;

d. jei naudotojas perparduoda arba ketina perparduoti prekę, vykdydamas savo komercinę ar profesinę veiklą.

11. Teisė atsisakyti sutarties ir ja naudotis

11.1. naudotojas turi teisę atšaukti užsakymą sumokėjęs už prekes, bet prieš jas pristatant, atsiųsdamas apie tai pranešimą „Gamekeys“ el.pašto adresu su užsakymo numeriu. Atšaukus užsakymą, Punktid.lt nuskaito 1 euro tvarkymo mokestį.

11.2. Pagal Prievolių teisės įstatymo 56 str., užsakytas prekes galima grąžinti per 14 dienų nuo prekių gavimo. Naudotojas, norėdamas pasinaudoti sutarties atsisakymo teise, per 14 dienų nuo prekės gavimo turi pateikti atitinkamą prašymą „Gamekeys“, atsiųsdamas el. laišką adresu [email protected].

11.3. Grąžinant įsigytas prekes, jas būtina grąžinti kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų. Elektroninių prekių atveju, naudotojas, pasinaudodamas sutarties atsisakymo teise, prekę ištrina. Pasinaudojęs sutarties atsisakymo teise, naudotojas nebeturi teisės naudoti prekę.

11.4. Prekės turi būti grąžinamos kuo anksčiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų.

11.5. Grąžinamos prekės turi būti nenaudotos.

11.6. Pagal Prievolių teisės įstatymo 53 straipsnį 14 dienų grąžinimo teisė netaikoma:

a. pirkimo-pardavimo sutartims, kurių objektas yra ne fizinėje laikmenoje pateikto skaitmeninio turinio perdavimas, jei perdavimas buvo inicijuotas gavus išankstinį aiškų naudotojo sutikimą.

Sutikdamas su naudojimo sąlygomis ir pirkdamas, pirkėjas sutinka, kad tokiu būdu jis praranda teisę atsisakyti anksčiau nurodyto skaitmeninio turinio;

b. pirkimo-pardavimo sutartims, kurių objektas yra dovanų kortelė, jei dovanų kortelėje esantis unikalus kodas jau buvo panaudotas.

11.7. Jei dėl nenaudoto ir galiojančio produkto iš įstatymų kylančios sutarties atsisakymo teisės nėra, „Gamekeys“ gali susitarti su naudotoju grąžinti prekę į pardavimą pardavėjo vardu. Tokiu atveju išskaičiuojamas 1 euro paslaugos mokestis. Pinigai naudotojui grąžinami pardavus prekę, jeigu prekę įsigijęs naudotojas nepateikia pretenzijų. Jei prekė neperparduodama per 30 dienų, „Gamekeys“ pašalina prekę iš internetinės parduotuvės, o naudotojas pasilieka prekę.

12. Prekės kokybė ir galiojimas

12.1. Pardavėjas užtikrina prekės atitiktį pirkimo-pardavimo sutarčiai.

12.2. . „Gamekeys“ neatsako už jokius produkto trūkumus ar neatitikimus pirkimo-pardavimo sutarčiai. „Gamekeys“ neprisiima atsakomybės už produkto negaliojimą, netinkamumą naudoti ar kitus panašius trūkumus. Naudotojas pretenzijas ir teisės gynimo priemones gali pateikti tik pardavėjui dėl pirkimo-pardavimo sutarties pažeidimo.

12.3. Atsiradus trūkumams „Gamekeys“ tarpininkauja sprendžiant naudotojo skundus, o prireikus, ir pardavėjui keičiant prekę.

13. Skundų pateikimas

13.1. Prekės neatitikimo pirkimo-pardavimo sutarčiai atveju naudotojas turi teisę pasinaudoti įstatymų numatytomis teisinėmis priemonėmis. Pardavėjas atsako už pirkimo-pardavimo sutarties atitiktį ir prekės kokybę.

13.2. Iškilus problemoms, susisiekite su „Gamekeys“ ir pateikite išsamų trūkumo aprašymą, kuris bus perduotas pardavėjui arba, jei įmanoma, jį pašalins tiesiogiai „Gamekeys“.

13.3. Nei „Gamekeys“, nei pardavėjas neatsako už jokius produkto neatitikimus pirkimo-pardavimo sutarčiai, atsiradusius dėl naudotojo veiklos ir/arba neveikimo, įskaitant netinkamą produkto naudojimą.

13.4.Naudotojas įsipareigoja pranešti „Gamekeys“ apie bet kokius produkto neatitikimus ne vėliau kaip per du (2) mėnesius juos pastebėjus, t.y. pateikti skundą. „Gamekeys“ nedelsdamas persiunčia skundą pardavėjui.

13.5. Skundus galima teikti elektroniniu paštu [email protected]. Skunduose turi būti nurodytas naudotojo vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys, skundo pateikimo data, nustatytas prekės trūkumas ir pretenzijos esmė, jie turi būti pateikti su pirkimą patvirtinančiu įrodymu.

13.6. Jei naudotojas nesutinka su „Gamekeys“ ar pardavėjo pasiūlytu sprendimu dėl skundo, naudotojas gali kreiptis į Estijos vartotojų teisių apsaugos tarybą ir prie jos esantį Vartotojų ginčų komitetą, kuris yra kompetentingas spręsti ginčus, kylančius tarp vartotojų ir prekybininkų dėl pirkimo-pardavimo sutarčių, jeigu šalys nesugebėjo ginčų išspręsti susitarimu. Darbo tvarkos taisykles rasite www.komisjon.ee. Vartotojų ginčų komiteto sekretoriatas yra adresu Rahukohtu 2, 10130 Talinas, telefonas: 6 201 920, el. paštas: [email protected].

13.7. Norėdami gauti tiesioginę nuorodą į internetinę ginčų sprendimo platformą (ODR platformą)

14. Naudotojų asmens duomenų tvarkymas

14.1. Naudotojas sutinka, kad „Gamekeys“ tvarkytų jo asmens duomenis.

14.2. Asmens duomenys, kuriuos naudotojas įvedė ir paskelbė „Gamekeys“ kuriant paskyrą bei vykdant užsakymą, yra įtraukiami į elektroninį registrą ir naudojami su pirkimo-pardavimo sutartimi susijusiai informacijai perduoti pirkimo-pardavimo sutarties šalims bei siūlyti prekes naudotojui.

14.3.  „Gamekeys“ nemato banko kortelės ir kitų mokėjimo duomenų.

14.4. Asmens duomenys renkami ir tvarkomi naudotojo santykių pagal naudojimo sąlygas susiformavimo pagrindu, susikūrus paskyrą internetinėje parduotuvėje arba užbaigiant užsakymą. Asmens duomenų tvarkymas yra būtina sąlyga norint įsigyti prekes.

14.5. Registruojami asmens duomenys apima informaciją apie naudotojo užsakymą: pavardė, vardas (-ai), telefono numeris, elektroninio pašto adresas, sutikimas su naudojimo sąlygomis ir sutikimas gauti reklaminius pasiūlymus.

14.6. Asmens duomenų valdytojas yra „Gamekeys“ OÜ, registro kodas 12526262, Tornimäe 5, Talinas, Harju apskritis, 10145. Duomenų tvarkytojai yra pardavėjai (konkretaus pardavėjo kontaktiniai duomenys nurodomi to užsakymo sąskaitoje faktūroje), kuriems siunčiami naudotojo asmens duomenys, būtini pirkimo sutarčiai įvykdyti (įskaitant el. pašto adresą ir naudotojo vardą). Naudotojas sutinka, kad „Gamekeys“ persiųstų minėtus duomenis.

14.7. „Gamekeys“ įsipareigoja neperduoti asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims, kurios nenurodytos naudojimo sąlygose.

14.8. „Gamekeys“ turi teisę perduoti asmens duomenis tretiesiems asmenims, jeigu pareiga tvarkyti asmens duomenis kyla iš teisės aktų arba gavus aiškų naudotojo sutikimą.

14.9. Naudotojas sutinka, kad „Gamekeys“ siųstų šiuos pranešimus el. pašto adresu, kuris buvo įvestas kuriant paskyrą arba užbaigiant užsakymą:

a. patvirtinimai ir pranešimai, kurie yra aprašyti naudojimo sąlygose arba yra būtini tinkamam ir teisėtam internetinės parduotuvės funkcionavimui (įskaitant paskyros registraciją, slaptažodžio keitimą ir pranešimus apie sėkmingą pirkimą bei užsakymo sąskaitas faktūras);

b. reklaminės medžiagos, jei naudotojas išreiškė norą gauti tokius pranešimus paskyros kūrimo ar užsakymo užbaigimo metu (pažymėdamas atitinkamą langelį). Naudotojas turi teisę vėliau atšaukti tokį sutikimą, atsiųsdamas atitinkamą el. laišką adresu [email protected].

15. Naudotojo atsakomybė ir ginčų sprendimas

15.1. Naudotojas įsipareigoja naudotis internetine parduotuve tik vadovaudamasis teisės aktais ir gerąja praktika.

15.2. Naudotojas atsako už bet kokią žalą, padarytą „Gamekeys“, pardavėjui ar tretiesiems asmenims dėl naudojimosi sąlygų, įstatymų ar gerosios praktikos pažeidimo naudojantis internetine parduotuve.

15.3. Ginčai, kylantys tarp naudotojo ir „Gamekeys“, dėl naudojimosi internetine parduotuve sąlygų, sprendžiami pagal Estijos Respublikoje galiojančius teisės aktus. Jei susitarimo nepasiekiama, ginčai sprendžiami Harju apygardos teisme.

16. Privalomas ir įpareigojantis naudojimo sąlygų pobūdis

16.1. Susipažinti su naudojimo sąlygomis naudotojas privalo, o naudojimo sąlygos galioja visiems naudotojams.

16.2. Pažymėdamas varnelę „Sutinku su www.punktid.lt internetinės parduotuvės naudojimosi sąlygomis“, naudotojas patvirtina, kad susipažino, suprato ir sutiko su naudojimosi sąlygomis bei priima jas kaip galiojančias.

Trustpilot
SKAITMENINIS PRISTATYMASKodai bus išsiųsti į jūsų el
KLIENTAS LAIMISutaupykite su Punktid
DAUGIAU KAIP 10 METŲ PATIRTISDirbame nuo 2009 metų